Necessitat / solució

La irrupció de la Covid-19 i la desprotecció enfront del virus que han patit els professionals sanitaris, ha posat al descobert la carència d’una indústria manufacturera pròpia que hagués permés protegirlos immediatament. Es fa, doncs, necessari comptar amb determinats sectors estratègics com el del tèxtil, que ens eviten haver d’acudir a mercats externs per proveir-nos d’elements de protecció tan bàsics com mascaretes, bates o equips de desinfecció.

En aquest sentit, un grup d’empreses d’Ontinyent ha decidit reorientar part de la seua producció a confeccionar tot allò que millora la protecció dels professionals sanitaris i de la ciutadania en general. Un canvi de producció que no sols és tèxtil, sinó que també inclou empreses de fabricació de maquinària, així com d’altres sectors. A més de mantindre centenars de llocs de treball quan les comandes del tèxtil del llar havien desaparegut per la crisi, la reconversió d’estes empreses està suposant una forta inversió pel que fa a l’adquisició de nova maquinària, certificacions, homologacions i autoritzacions d’Aitex o l’Agència Espanyola del Medicament, entre d’altres.

El sector tèxtil.

Ens trobem a una zona on al llarg de les últimes dècades les empreses del sector tèxtil han apostat per productes de major valor afegit, qualitat i imatge de marca per poder diferenciarse dels productes competents en preu. El resultat ha estat la consolidació del sector a nivell nacional, però sobretot als mercats

La COVID-19.

La pandèmia que estem patint, provocada pel COVID-19, i per tant la greu crisi sanitària mundial derivada d’aquesta situació, ha posat de manifest la gran dependència de les importacions de productes i matèries primeres, així com de productes sanitaris i EPIs.

mascareta_bnMarca Tèxtil Ontinyent

Amb la marca Tèxtil Ontinyent l’Ajuntament d’Ontinyent i les empreses de la ciutat garanteixen la qualitat i la procedència del producte tèxtil sanitari fet a Ontinyent. Així, els productes que porten l’etiqueta Tèxtil Ontinyent garanteixen que aquests han estat produïts per empreses del clúster sanitari amb el recolzament de l’ajuntament i ATEVAL.

CotóPur-7171_bnwebLa importància de la creació d’un clúster

Davant d’aquest repte, l’Ajuntament d’Ontinyent i ATEVAL han creat el Clúster Tèxtil Sanitari d’Ontinyent. Amb el Clúster es vol facilitar a les empreses del tèxtil i dels sectors afins, consolidar les inversions realitzades i generar noves oportunitats de negoci. Al mateix temps, garantir la provisió d’elements essencials d’alta qualitat com ara mascaretes, bates i equips de protecció; aparells de desinfecció de materials i persones per als nostres professionals i la ciutadania en general.

L’aposta de l’Ajuntament d’Ontinyent per crear un clúster sanitari és la mateixa que fan les ciutats de la costa cuidant les seues platges i passejos al mar. En estos moments, I segons dades d’ATEVAL, existeixen a Ontinyent 153 empreses dedicades al tèxtil, el que representa quasi la meitat del total de la Vall d’Albaida, amb una facturació de 357 milions d’euros anuals i 3.500 llocs de treball. La indústria d’Ontinyent representa el 15% del total de la Comunitat Valenciana, la qual cosa posa de manifest la importància d’este sector I els afins per a l’economia d’Ontinyent.

D’altra banda, l’Associació d’Empresaris Tèxtiles de la Comunitat Valenciana (ATEVAL), agrupa i coordina a les empreses valencianes del sector, amb 325 empreses associades a tota la Comunitat Valenciana. ATEVAL té la seua seu a Ontinyent i, actualment, està presidida per Càndid Penalba Peiró.inversió

Inversió inicial 300.000,00€

L’Ajuntament d’Ontinyent contribuirà amb una dotació econòmica de 300.000€ al finançament de diferents accions distribuïdes al llarg del 2020 i 2021.

inversion_bnEstratègia

Qualsevol empresa ha de tindre una estratègia clara per a resoldre aquells problemes que poden succeir; i una de les més importants és sens dubte una estratègia empresarial. És per aquesta raó la importància d’un clúster, amb la capacitat de resoldre i donar assessorament, per a recolçar a totes aquelles empereses del sector tèxtil interessades en aquesta nova línia de negoci.

1. Creació d’una oficina tècnica

 

ATEVAL crearà una nova oficina tècnica que donarà suport a les empreses d’Ontinyent que tinguen voluntat de reconvertir la seua producció o part d’ella a la fabricació de material sanitari o d’EPIs. Dins d’estes empreses, que majoritàriament seran tèxtils, s’atendran també empreses d’altres sectors afins, com pot ser el sector de la fabricació de maquinària, o d’altres sectors que poden vore en este nou mercat una nova oportunitat econòmica. Este assessorament contemplarà:

—Assessorament tècnic

—Assessorament administratiu

—Assessorament comercial

—Línies de finançament i ajudes

Assessorament tècnic. Contempla des del propi assessorament en la reorientació de negoci, com en aspectes tècnics de normatives, certificats de productes, etc.

Assessorament en tramitacions administratives per a l’obtenció de llicències o certificacions per a l’empresa, depenent del producte o productes a fabricar.

Assessorament en la comercialització i promoció dels productes. Recerca de línies de finançament i/o subvenció a nivell autonòmic, nacional i europeu.

2. Viatge de prospecció a fira ‘MEDICA 2020’ (Düsseldorf, 16-19 novembre 2020)

 

La fira ‘MEDICA 2020” és la fira líder mundial de tecnologia mèdica, electromedicina, tecnologia de laboratori, diagnosi, fisioteràpia, tecnologia ortopèdica, a més d’articles de primera necessitat i de consum. El viatge de prospecció a esta fira te com a objectiu l’organització de la participació com a expositors d’empreses d’Ontinyent en 2021. Una visita que permetrà constatar la importància i repercussió de la fira per a promocionar la producció de les empreses de la ciutat així com la necessitat de ser innovadors respecte del producte, doncs no es tracta sols de reconvertir la producció sinó de participar d’un nínxol de mercat de producte d’alt valor afegit que puga diferenciar-se en un mercat molt competitiu. La I+D+I és de nou la clau per a l’èxit d’esta reconversió industrial.

MEDICA 2020. Una fira amb més de 120.000 visitants de tot el món. A Düsseldorf, aquesta pròxima edició té una previsió d’aforament que podria duplicar la dels darrers anys.

3. Consultoria per a la implantació de normes ISO 13485 – Productes sanitaris. Sistemes de gestió de qualitat

 

Cal que les empreses que reorienten part o la totalitat de la seua producció cap a la fabricació de productes sanitaris tinguen implantats sistemes de gestió de la qualitat. En concret, per a l’àmbit sanitari, la ISO 13485. Este sistema de gestió es pot aplicar a organitzacions involucrades en una o més etapes del cicle de vida d’un producte sanitari, com el disseny i desenvolupament; el magatzematge i distribució; la instal·lació, assistència tècnica i desinstal·lació final i eliminació; així com el disseny, desenvolupament i prestació del suport tècnic.

Mitjançant una empresa especialitzada en esta matèria s’oferirà a les empreses l’assessorament tècnic necessari per a l’adaptació, gestió documental i administrativa necessària per a l’obtenció de la Certificació.

AENOR UNE-EN ISO 13485. Norma que especifica els requisits d’un sistema de gestió de la qualitat quan una organització requerisca evidenciar la seua capacitat per a gestionar productes i serveis, que complisquen amb els requisits del client i els reglamentaris aplicables.

4. Jornades tècniques de formació.

 

En estos moments les empreses estan duent a terme una reconversió de forma precipitada, donada la urgència de la crisi actual. Però tant el sector de productes sanitaris com el sector de fabricació d’EPIs requereix d’uns coneixements tècnics i de gestió totalment distints als del sector tèxtil. És imprescindible formar a les empreses en diferents camps, i en aquest sentit es contempla l’organització de jornades de caràcter tècnic, comercial i en temes concrets que afecten a estos sectors. Formació que impartiran empreses i ponents específics en les temàtiques que identifique l’oficina tècnica en base a l’anàlisi de necessitats de les empreses.